Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động quý I tăng gần 74% so với cùng kỳ
 • 3 tháng đầu năm, cả nước có 25.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 74% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực dịch vụ có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất, hơn 21%, tương đương 25.100 doanh nghiệp. Hơn 82% doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đánh giá xu hướng kinh doanh quý II sẽ ổn định và tốt hơn so với quý I vừa qua

  Theo báo cáo kinh tế quý I của Tổng cục Thống kê, cả nước có gần 34.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng hơn 18% so với cùng kỳ 2021. Đặc biệt, 3 tháng đầu năm ghi nhận 25.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 74% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 60.200.

  Như vậy, trung binh mỗi tháng có khoảng 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

  Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động quý I tăng gần 74% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa.

  Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động quý I tăng gần 74% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa.

  Tính theo khu vực kinh tế, dịch vụ có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất, hơn 21%, tương đương 25.100 doanh nghiệp.

  Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 35.700 doanh nghiệp, tăng gần 50% so với cùng kỳ 2021. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 17.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

  Ngoài ra, quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Tổng cục Thống kê còn cho thấy doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý II, với hơn 82% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý I vừa qua.

  Theo lý giải của Tổng cục Thống kết quả này có được là nhờ quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế thời gian qua của Quốc hội và Chính phủ, tạo niềm tin, động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  • Tags: