Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng
 •  

  Tiền thưởng Tết của người lao động giảm nhẹ so với năm 2019 , riêng mức thưởng tết Dương lịch cao nhất trong khối doanh nghiệp dân doanh tăng hơn so với năm 2019.

  Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng

  Ảnh minh họa.

  Sở LĐ-TB-XH Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về tình hình lương, thưởng tết của 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

  Theo thống kê, đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2020 là 6 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: là 30 triệu đồng/người/tháng.

  Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4,73 triệu đồng/người/tháng. Mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch bình quân đạt 1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

  Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân là 3,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

  Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương bình quân năm 2020 là  6 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: là 185.144.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4.900.000 đồng/người/tháng.

  Mức thưởng trong dịp Tết của các doanh nghiệp thuộc loại hình này như sau: Đối với thưởng tết Dương lịch, mức thưởng bình quân: 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

  Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân 3,8 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

  Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân năm 2020 là 6,1 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 180 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4,75 triệu đồng/người/tháng.

  Mức thưởng trong dịp Tết của các doanh nghiệp thuộc loại hình này như sau: Đối với thưởng tết Dương lịch, mức thưởng bình quân: 780.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

  Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 4,2 triệu đồng/người.  Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

  Đối với khối doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân năm 2020 là 6,3 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 180 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4,73 triệu đồng/người/tháng.

  Mức thưởng trong dịp Tết của các doanh nghiệp thuộc loại hình này như sau: Đối với thưởng tết Dương lịch, mức thưởng bình quân đạt 750.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320.000 đồng/người.

  Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 4,45 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

  Sở LĐ-TB-XH Hà Nội đánh giá, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của  phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành Thành phố trong việc chỉ đạo, triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt hai nhiệm vụ (vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh), kịp thời xây dựng phương án thưởng để giữ chân người lao động. Theo số liệu tổng hợp của các doanh nghiệp báo cáo: tiền thưởng Tết của người lao động giảm nhẹ so với năm 2019 , riêng mức thưởng tết Dương lịch cao nhất trong khối doanh nghiệp dân doanh tăng hơn so với năm 2019./.

  Theo Nguyễn Trang (VOV)
  • Tags: