ĐHCHH CTY Năm Bảy Bảy:Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2019 kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020
 • Ngày 12 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường Văn phòng Công ty, Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty”).

  Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020
  Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9995%, tương ứng 85.773.384cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp.

   Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo kết quả kiểm toán:

  Doanh thu 728.751 triệu đồng Đạt 48%: Lợi nhuận trước thuế 432.648 triệu đồng Đạt 225%. Lợi nhuận sau thuế của Cty Mẹ 346.911 triệu đồng Đạt 227%. Chia cổ tức cho cổ đông 25% 233.303 triệu đồng: Trích thù lao HĐQT, BKS 1% 3.469 triệu đồng: Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% 17.346 triệu đồng

  NBB lên kế hoạch doanh thu 2020 gấp 4 lần, dự kiến bàn giao dự án Diamond Riveside vào quí 3 - Ảnh 2.

  Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2019 NBB

  Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

  Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:
  Tổng doanh thu dự kiến 3.200 tỷ đồng: Lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 330 tỷ đồng

  Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020:
  Trích Quỹ dự phòng tài chính 10%:  Trích Quỹ Khen thưởng 5%: Trích Quỹ Phúc lợi 5%: Chia cổ tức cho cổ đông 15%
  Thù lao HĐQT, BKS 1%: Phần còn lại là Quỹ phát triển sản xuất và Lợi nhuận để lại. Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,9995%, tương ứng 85.773.384 cổ phần trên tổng số 85.773.794 cổ phần biểu quyết dự họp. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị giới hạn hoặc chưa xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài (“SHNN”) như sau.
  Thay đổi các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ SHNN dưới 49% hoặc chưa xác định được tỷ lệ SHNN gồm:
  Giảm ngành Sản xuất, truyền tại và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510)

  Sản xuất sản phẩm chịu lửa.
  Giảm ngành Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512). Giảm ngành Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

  Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510). Giảm ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610)
  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)). Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610). Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395). Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396). Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510). Phá dỡ. (Mã ngành: 4311)
  Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.
  Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)
  Lĩnh vực kinh doanh của Công ty .
  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê.
  Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).
  Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)
  Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396). Phá dỡ (Mã ngành: 4311)
  Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.
   Giáo dục nghề nghiệp.
  Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn. đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532). Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511). Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100)

  NBB lên kế hoạch doanh thu 2020 gấp 4 lần, dự kiến bàn giao dự án Diamond Riveside vào quí 3 - Ảnh 1.

  Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2019 NBB

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
  Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390). Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820). Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210). Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810)

  Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820). Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810). Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512). Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210)
  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290). Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321). Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322)

   Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
   Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510). Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khácmcủa pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
  Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đất, đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy,bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

  P.V

   

   

   

   

   

  • Tags: