Đà Nẵng: Triển khai Ứng dụng "Bản đồ số doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao và các KCN trên Google Maps"
 •  Các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (KCN) tại Đà Nẵng được yêu cầu hoàn tất đăng ký tài khoản Ứng dụng “Bản đồ số doanh nghiệp trên Google Maps” trước ngày 10/6 để bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 15/6 tới đây.

   

  Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng (DHPIZA) cho biết, bắt đầu từ ngày 15/6 DHPIZA thay đổi hình thức gửi văn bản giấy để thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn đến các doanh nghiệp bằng phương thức gửi văn bản điện tử ký số qua E-mail hoặc trên chức năng “Báo cáo trực tuyến” của phần mềm Ứng dụng “Bản đồ số các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng trên Google Maps cho doanh nghiệp”.

   

  BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

  BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng.

  Vì vậy, DHPIZA đề nghị doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao và các KCN trên địa bàn Đà Nẵng nhanh chóng đăng ký tài khoản sử dụng Ứng dụng Bản đồ số nêu trên tại hướng dẫn: https://dhpiza.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=136101&cat=1601; hoàn thành đăng ký trước ngày 10/6.

   

  Theo DHPIZA, Ứng dụng “Bản đồ số các doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao và các KCN trên Google Maps cho doanh nghiệp” là một trong các nội dung cụ thể của Kế hoạch số 3166/KH-BQL ngày 28/10/2021 của DHPIZA về triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030, nhằm giúp hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều hành quản lý tại doanh nghiệp. Hai tính năng chính của Ứng dụng này là Bản đồ số và Báo cáo trực tuyến.

  Tính năng Bản đồ số bao gồm: Hỗ trợ tìm kiếm thông tin, vị trí doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao, các KCN, Khu CNTT tập trung (thông tin Giấy chứng nhận đầu tư, diện tích, lĩnh vực sản xuất …); Nhà đầu tư tìm kiếm nhà xưởng cho thuê; Nhà đầu tư tìm kiếm quỹ đất trống; Doanh nghiệp tự cập nhật thông tin giới thiệu, hình ảnh; Kết nối doanh nghiệp trong và ngoài KCN. Tính năng Báo cáo trực tuyến hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện báo cáo trực tuyến gửi/tiếp nhận văn bản từ DHPIZA, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí…

  Trước đó, ngày 2/5, DHPIZA đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Ứng dụng “Bảo đồ số các doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao và các KCN trên Google Maps cho doanh nghiệp” và giới thiệu “Giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng” cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghệ cao và các KCN trên địa bàn Đà Nẵng.

  Tiếp đó, ngày 20/5, lồng ghép vào chương trình hội nghị tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và hướng dẫn thành lập tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao và các KCN. DHPIZA cũng tổ chức giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Ứng dụng nêu trên.

  Theo Doanhnghiepvn.vn

  • Tags: