Đà Nẵng: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ
 •  UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định 1927, phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn giai đoạn 2022 – 2025 và giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển CNHT đáp ứng nhu cầu nội địa hóa của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

  Mục tiêu của Chương trình nhằm đưa tỷ trọng CNHT trong cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đến năm 2025 chiếm khoảng 30% (năm 2020: 23,5%); trong đó tỷ trọng CNHT các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, CNTT – viễn thông chiếm trên 20% (năm 2020: 12,5%).

   

  Nhà máy Trung Nam EMS đang hoạt động có hiệu quả trong Khu nghiên cứu phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp thuộc Khu công nghệ cao Đà Nẵng

  Nhà máy Trung Nam EMS đang hoạt động có hiệu quả trong Khu nghiên cứu phát triển, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp thuộc Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

  Phấn đấu đến năm 2025 Đà Nẵng có trên 150 doanh nghiệp CNHT (năm 2020 có khoảng 100 doanh nghiệp). Trong đó có ít nhất 10% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh.

   

  Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi và xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu CNHT Khu công nghệ cao Đà Nẵng; triển khai đầu tư xây dựng các KCN mới tại TP; trong đó, rà soát quy hoạch phân khu các KCN Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh để đảm bảo dành diện tích đất phù hợp cho phát triển CNHT.

  Đồng thời khai thác có hiệu quả Trung tâm Nghiên cứu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao trong Khu công nghệ cao cho hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sản phẩm CNHT công nghệ cao. Chuẩn bị sẵn sàng khu đất trong Khu CNHT Khu công nghệ cao để TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công Thương thành lập Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng.

  Sở Công Thương Đà Nẵng được giao làm đầu mối tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình để giải quyết kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao; làm đầu mối liên kết giữa TP Đà Nẵng với các tỉnh, thành trên cả nước để phát triển CNHT.

  Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng có trách nhiệm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp CNHT tại TP, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước, tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển tài sản trí tuệ và khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ.

  Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP phối hợp với các sở, ngành hữu quan triển khai các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNHT, chú trọng thu hút các công ty, tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực công nghiệp mũi nhón, công nghiệp ưu tiên nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển CHHT của TP Đà Nẵng.

  Sở KH&ĐT Đà Nẵng phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển KT-XH quan trọng trên địa bàn, trong đó có các dự án CNHT. Quỹ Đầu tư phát triển TP có trách nhiệm hướng dẫn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp CNHT tiếp cận và được vay vốn từ Quỹ để triển khai dự án sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển theo quy định.

  Theo Doanhnghiepvn.vn

   

  • Tags: